آرشیو نوشته هاتک قاب ابزارخورده قاب تونیک

درب کابینت متشکل از دو بائو در طرفین و دو عدد پاسار در پایین و بالا ی درب و یک عدد تونیکه یا جام می باشد، به این ترتیب که تمامی قطعات بصورت کام و زبانه در هم قفل می شوند، همچنین وسط قاب ابزار خورده است و ضخامت درب کابینت از 22 الی 32 میلی متر قابل اجرا خواهد بود.