عکس نام نوع قیمت لینک ها
لئون میز تلویزیون دیواری نمایش محصول
لوور چوبی دیوارپوش چوبی نمایش محصول
ایزابل کمد دیواری ریلی نمایش محصول
بارسلون درب ضد آب نمایش محصول
پاناما درب ضد آب نمایش محصول
لوکزامبورگ دیوارپوش چوبی نمایش محصول
ناتینگهام دیوارپوش چوبی نمایش محصول
ریو دو ژانیرو درب ضد آب نمایش محصول
وین درب لابی نمایش محصول
استونی درب داخلی و ورودی نمایش محصول
سوماترا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول
کویین لند کابینت کلاسیک نمایش محصول
قرنیز نمایش محصول
بالتیمور دیوارپوش چوبی نمایش محصول
سیلویا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کپنهاگ درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
دکور دیواری چوبی میز تلویزیون دیواری نمایش محصول
دنیزلی درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا259,000,000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بروک قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِلر قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِل قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
باتیس قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سانتانا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِنو قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سِوان قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ساوانا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
نایروبی درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
لیسبون کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بیزانس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِکِت قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اینکا درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
واندِرلند کابینت کلاسیک نمایش محصول
رودولف قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
لوکا درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه86.500.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ریانا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سانبِری درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ایستر کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اسکاتلند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ناپلی درب داخلی و ورودی
 • قیمت 5 تا 20 لنگه80.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مسقط درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
فِنو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
چِلا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
چنور قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اُسلو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
لِچه نمایش محصول
اِل کارمن کمد دیواری ریلی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هایلند کابینت های گلاس نمایش محصول دانلود کاتالوگ
جنوا درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا175.000.000 ريال
نمایش محصول
بوداپِست دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هووارد دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ریچموند دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آمبر دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پلازو دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
باکینگهام دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اِدینبرگ درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
وینتر دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
وِرسای دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کاترین دیوارپوش چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آمادئوس میز تلویزیون دیواری نمایش محصول دانلود کاتالوگ
لولیتا میز تلویزیون دیواری نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مالِنا میز تلویزیون دیواری نمایش محصول
کازابلانکا میز تلویزیون دیواری نمایش محصول دانلود کاتالوگ
دوبلین کمد دیواری ریلی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بنتو قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پروجا نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ال پاسو کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پورتلند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سئول کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بوردو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ونیز کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
توکیو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ورونا درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
وستهام درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه84.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پورتو کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آمستردام درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تورین درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا209.000.000 ریال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
رابی قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِرِتون قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مادرید درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
برمودا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بارنی قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بِرتا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سالی قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بنجامین قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بانی قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تِنیتو قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
روسِلا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سِلیا قرنیز چوبی نمایش محصول
رِدموند قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بوریتو قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
روژا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بونیتا قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
چارم قرنیز چوبی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اُسنابروک درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اکسین درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سومبا کمد دیواری اتاق خواب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ایلیس کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول
هیوما کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
فلورس کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ویکتوریا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کومودو کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ایسکیا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بالی کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هیلتون کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ساموئی کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
جاوا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کومای درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آزتک درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سیشل درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا176.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بغداد درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ونکوور درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مسکو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پکن درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
الکساندریا درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
صِیدون درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
صد دروازه درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
واراناسی درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
رم درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بیروت درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سن خوزه درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
استانبول درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه106.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ورشو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سیدنی درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پارما درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه108.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مارماریس درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا191.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مارشال درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا179.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اوهایو درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا191.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کاپری درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا259.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سانتورینی درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا247.500.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
فیجی درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا175.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هاوایی درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا286.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کارال درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تِبِس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اریدو درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ناپلس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تانیس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مایا درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پالمیرا درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اسپارت درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تروی درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هاتوسا درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ماچو پیچو درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تیسفون درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آتن درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
واتیکان درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آلانیا درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
موناکو درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مونترال درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مارسی درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بُدروم درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آشپزخانه مدرن امروزی کابینت آشپزخانه نمایش محصول
آشپزخانه اسکاندیناوی کابینت آشپزخانه نمایش محصول
آشپزخانه کلاسیک کابینت آشپزخانه نمایش محصول
آیسلند کابینت های گلاس نمایش محصول
سان لند کابینت مدرن نمایش محصول دانلود کاتالوگ
رُزلند کابینت کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بلو لَند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول
وود لند کابینت کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آشپزخانه کلاسیک کابینت آشپزخانه نمایش محصول
نورث لند کابینت کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
گرین لند کابینت های گلاس نمایش محصول دانلود کاتالوگ
وینترلند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
استارلند کابینت آشپزخانه نمایش محصول
هُلند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول
پولند کابینت نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سامرلند کابینت مدرن نمایش محصول دانلود کاتالوگ
آیرلند کابینت های گلاس نمایش محصول دانلود کاتالوگ
وِست لند کابینت های گلاس نمایش محصول دانلود کاتالوگ
اِنگلند کابینت کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ال هیرو کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تِنریف کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مایورکا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ایبیزا کمد دیواری کلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
دکور چوبی میز تلویزیون دیواری نمایش محصول
اس وِردا کمد دیواری نئوکلاسیک نمایش محصول دانلود کاتالوگ
تگزاس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
برلین درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
سیسیل درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هگمتانه درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پرسپولیس درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کارتاژ درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کاپوآ درب لابی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
نیویورک درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه85.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ممفیس درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پراگ درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
مالاگا درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه86.500.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پالرمو درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
دوحه درب داخلی و ورودی نمایش محصول دانلود کاتالوگ
زوریخ درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
فلورانس درب ضد آب نمایش محصول
پاریس درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
هلسینکی درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
میلان درب ضد آب
 • قیمت 5 تا 20 لنگه83.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
لندن درب ضد آب نمایش محصول دانلود کاتالوگ
موریس درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا195.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
کومو درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا195.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
ادیرنه درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا176.000.000
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
بیوک آدا درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا176.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ
پرنس درب ضد سرقت
 • قیمت 2 لنگه به بالا186.000.000 ريال
نمایش محصول دانلود کاتالوگ

سازنده رویاهای شما با نگاهی متفاوت و خاص

روماک تولید کننده محصولات چوبی لوکس از قبیل کابینت آشپزخانه، کمد دیواری، انواع درب، قرنیز و ... می باشد. شوروم روماک در تهران نمایشگاه دائمی محصولات جدید و محبوب است و کارخانه روماک در جاجرود مجهز به تکنولوژی و ماشین آلات به روز می باشد. ما با این شعار که "چوب طلاست" همواره مرغوب ترین متریال ها را از منابع پایدار تهیه می کنیم، چون معتقدیم جنگل های سبز متعلق به نسل آینده است.

بیشتر از روماک
ایران، تهران، 1993753165، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان امدادغربی، کوچه موسوی، شماره یک
تلفن (خط 1): 88613629 (9821+) تلفن (خط 2): 88613873 (9821+) فکس: 88217301 (9821+) ایمیل: info@romakcompany.com وب سایت: www.romakcompany.com
دانلــــــــــــود کاتالوگ رومــــــــاک