آرشیو نوشته هامینیمال

انواع سبک طراحی داخلی قسمت دوم

انواع سبک طراحی داخلی

قسمت دوم انواع دیزاین داخلی در قسمت دوم انواع دیزاین داخلی که عمدتا در اثر فرهنگ یک منطقه جغرافیایی و یا یک کشور خاص پدید آمده است را معرفی می کنیم مینیمالیست      Minimalist سبک مینیمالیسم که در استرالیا محبوب شد مفاهیمی را از طراحی مدرن برداشت کرده ولی آن را ساده تر ارایه […]