آرشیو نوشته ها#رنگ

رنگ ها و تاثیر آن بر روحیه انسان

تاثیر رنگ بر روحیه ی انسان

مهمترین عامل تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی، رنگ به کار رفته در المان ها می باشد. میزان اثر گذاری رنگ بقدری زیاد است که مستقیما با روح و ذهن انسان در ارتباط می باشد. برای درک بهتر تاثیر رنگ بر روحیه ی انسان کافیست بدانیم کلیه اتاق عمل ها در سراسر جهان تنها با دورنگ […]