آرشیو نوشته هادرب فلت

درب کمد فاقد بائو و پاسار می باشد و بصورت فلت است، ضخامت درب کمد از 22 الی 32 میلی متر قابل اجرا خواهد بود.