آرشیو نوشته هادرب تک قاب ابزارخورده

درب کمد دارای طراحی تک قاب بصورت ابزار خورده ضخامت درب کمد از 22 الی 32 میلی متر قابل اجرا خواهد بود و