آرشیو نوشته هاپنل برجسته

درب کابینت فاقد بائو و پاسار بوده و بصورت برجسته است، ضخامت درب کابینت 36 میلی متر می باشد.