آرشیو نوشته هاخاکستری

از سایر رنگ ها از جمله قهوه ای، طوسی و … به عنوان رنگ نهایی می توان استفاده کرد